Beemster Drone, “in vliegende vaart alles in kaart”

Beemster Drone wil de agrarische sector ontzorgen en adviseren in een efficiëntere werkwijze, betere benutting van landbouwgrond en het op een verantwoorde manier toepassen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Door middel van een drone met verschillende camera-configuraties verzamelen wij in korte tijd een schat aan waardevolle informatie. Deze dienst is uniek, omdat wij niet alleen een extra paar ogen voor de ondernemer zijn, maar ook de data binnen ons bedrijf kunnen verwerken tot kant-en-klare taakkaarten waar de klant mee aan het werk kan.

Voor wie is Beemster Drone?

De drone is inmiddels niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij.
De ontwikkelingen en toepassingen volgen elkaar razendsnel op.

Ook in de agrarische sector komt er steeds meer vraag naar de mogelijkheden van deze onbemande vliegtuigjes.
Toch is er nog een groep ondernemers die onbekend is met deze technologie. We hebben dit in het verleden ook gezien met de eerste GPS-systemen op landbouwvoertuigen. Waar men lang van mening was dat de chauffeur zelf ook erg netjes recht kon rijden, is het inmiddels heel normaal dat een voertuig hiermee is uitgerust. Men kan tegenwoordig haast niet meer zonder.

De precisielandbouw staat nu voor een nieuwe revolutie. Ook hier zal bij de vooruitstrevende en relatief grote ondernemingen de meerwaarde eerder erkend worden. Maar naar mijn mening zal de rest van de sector dan ook snel volgen. Vooruitstrevende en grotere ondernemingen zijn bij voorbaat gewend om meer diensten uit handen te geven, zij hebben over het algemeen minder tijd om alle aspecten zelf te observeren. Ook leveren deze ondernemingen vaak aan grote afnemers die voor een bepaald product duidelijke afspraken maken over kwaliteit, levering, gewicht enz. Meer of minder dan afgesproken wordt niet betaald en kost juist geld.

Doelgroep:

  • Veehouders

  • Akkerbouwers

  • Bollentelers

  • Grond, weg en waterbouw

  • Hoogheemraadschappen

Schaalvergroting, regelgeving, kennis en imago. Het zijn zomaar een paar onderwerpen waar de Nederlandse boer steeds meer mee te maken krijgt.

De tijd van een paar koeien melken en weiden ligt inmiddels ver achter ons. De boer van nu is niet alleen boer maar bovenal manager. De tijd is schaars, hij dient de diverse regelgevingen te kennen. Ook moet kennis van alle aspecten die bij het runnen van een agrarische onderneming hoort voldoende aanwezig zijn.

Beemster Drone is de extra paar ogen voor de agrarische ondernemer. Door middel van een drone met een multispectrale of thermische camera verzamelen we in één vlucht een schat aan waardevolle data. Wij brengen snel en zorgvuldig in kaart wat met het blote oog niet eens te zien is. Denk hierbij aan ziektes en plagen in gewassen, stikstofbehoefte en stikstofopname van gewassen, waterhuishouding van percelen en weidevogelbescherming. Het zijn zomaar wat oplossingen die de ondernemer kan helpen om bovenstaande problemen te verminderen of op te lossen. Urenlange wandelingen over zijn percelen behoren vanaf nu tot het verleden.

Gedetailleerde kaarten waar weloverwogen management beslissingen op gemaakt kunnen worden, waardoor bestrijdingsmiddelen efficienter ingezet kunnen worden nog voordat gewassen optische ziektebeelden gaan vertonen. Betere benutting van meststoffen waardoor percelen gelijkmatiger groeien wat de oogstkwaliteit ten goede komt. Door het gebruik van taakkaarten het gewas sturen naar wat je wilt oogsten. Voorkomen van waterschade of juist uitdroging van gewassen. Of het in kaart brengen van nesten van weidevogels waardoor de ondernemer kan overwegen om op een perceel de bewerking niet of gedeeltelijk uit te voeren. In het laatste geval zal het niet direct renderen maar het zorgt zeker voor een beter imago wat in sommige gevallen ook zeker wat waard is.

In de Grond, Weg en Waterbouw worden projecten steeds groter en complexer. Bouwmaterialen worden duurder. Als uitvoerder wil je weten hoe het project er voor staat. Hoeveel materiaal moet er nog aangevoerd of ontgraven worden. Hoe vordert de bouw van bruggen, gebouwen of wegen. We brengen dit nauwkeurig in beeld door middel van 2D- of 3D-modellen. Ook hoogte- en/of puntenkaarten behoren tot de mogelijkheden. Hiermee is in een handomdraai de hoeveelheid te ontgraven of aan te voeren bouwmaterialen te berekenen. Dit bespaart niet alleen op de materialen maar ook voor de planning, logistiek en eventueel inhuur van machines of mankracht biedt dit voordelen.

Voor het waterschap denken wij ook van waarde te kunnen zijn, aangezien wij met de drone in een korte tijd een grote oppervlakte kunnen scannen. Nu gebeuren alle dijkinspecties nog te voet met minimaal twee personen. Dit is een tijdrovende klus. Ook zien wij met de verschillende camera’s meer dan het blote oog. Ook bij problemen in een gebied met verschillende peilvakken kunnen wij snel het gebied in kaart brengen om zo de oorzaak te achterhalen.